خانه علم و تکنولوژی تولید پلاستیک های تجزیه پذیر توسط محققان دانشگاه امیر کبیر