خانه اخبار ورزشی واکنش جالب علی کریمی به انتشار قرارداد قدیمی اش با استقلال!